Coachend leidinggeven

Sturen vanuit het individu

De manier waarop mensen in het werk staan verandert. Het is niet altijd duidelijk wat er wordt verwacht van een leidinggevende. Daarbij past top-down leidinggeven niet bij jou, niet bij je bedrijf,  maar past ook niet meer in deze tijd.

Coachend leidinggeven is een manier om te sturen, waarbij je het individu als uitgangspunt neemt. Door aan te sluiten bij je medewerkers kan je op een positieve manier invloed uitoefenen, zodat ze beter in de organisatie gaan functioneren. Leiderschap vraagt hier om strategisch communiceren, contact maken, luisteren en motiveren; m.a.w. coachend leidinggeven.

Bij vocaluse leert je in een individueel coaching traject of in een groepstraining, alle facetten die bijdragen aan effectief leiderschap. Je krijgt inzicht in de betekenis van  coachend en situationeel leidinggeven en je leert hoe je een open communicatiesfeer kan creëren.

In een individueel coaching traject staat je vraag centraal. We analyseren samen je werksituatie en stellen een persoonlijk plan van aanpak op. Waar heb je moeite mee? Wat wil je bereiken? Met wie heb je te maken? Hoe moet je communiceren om maximaal effect te genereren? Hoe krijgt je je medewerkers in beweging? De coach maakt in de coaching gebruik van verschillende technieken en methoden, die aansluit bij je vraag. Ze zal op een persoonlijke en resultaatgericht manier je bewust maken van je voorkeursstijl in communiceren en je handvatten aanreiken hoe het ook anders kan, en meteen effectiever wordt.

In een training Coachend Leidinggeven wordt gebruik  gemaakt van de casuïstiek van de deelnemers. Je leert hier zowel door zelf te ervaren, maar ook van andere deelnemers. Door te observeren en door elkaar feedback te geven. Je krijgt inzicht en oefening in verschillende gesprekstechnieken, in situationeel leidinggeven, in coachende vragen leren stellen en in beïnvloedingsstijlen. Mogelijk met behulp van een trainingsacteur.

In een leertraject Leiderschap kan je kiezen uit de thema’s:
– Coachend leidinggeven; betekenis, invulling, toepassing eigen situatie
– Onderhandelen; hoe doe je dat?
– Lastige gesprekken voeren; de stappen, doel en argumenten
– Persoonlijke autoriteit; wat betekent dat en waar sta jij?
– Persoonlijke effectiviteit en invloed; hoe kan je deze vergroten?
– Intervisie; structuur en wanneer zet je dit in?
– Presenteren en Pitchen; overtuigend en inspirerend spreken
– Netwerken en profilering; het vergroten en onderhouden van je netwerk

 

Persoon9

 


 

Strategisch communiceren en coachend leidinggeven:

In deze training krijgt u inzicht in verschillende gesprekstechnieken, in motiverend en stimulerend communiceren. U leert wat Storytelling, een goed persoonlijk (bedrijfs)verhaal, kan doen voor uw medewerkers en ook voor uw klanten.

Effectief vergaderen:

Wat is het zonde van de tijd als een overleg of vergadering ellenlang duurt en aan het eind nog geen beslissing is genomen.

Na een training Effectief vergaderen weet u hoe u een vergadering kan aansturen, positief kan beïnvloeden en u kent de verschillen vergaderrollen. Op een respectvolle en doelgerichte manier leert u de tijd te bewaken en aan te sturen op een werkbaar resultaat. Aan het eind van een vergadering komt u gezamenlijk tot een actieplan.