Teamontwikkeling; van visie naar gedrag

Training teamontwikkeling

Je hebt als bedrijf een heldere visie geformuleerd, maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers deze visie uitdragen? Oftewel hoe worden de waarden zichtbaar in gedrag en communicatie op de werkvloer?

In de training Teamontwikkeling werken we naar de gewenste situatie binnen het team of de afdeling. Om te komen tot een goede samenwerking is communicatie erg belangrijk.
Doel: vanuit persoonlijke en gezamenlijk waarden, overtuigingen en doelen komen de medewerkers tot inzicht, praktische afspraken (normen) en wenselijk zichtbaar gedrag.

De training heeft een logische opbouw met als leidraad – van Visie naar Missie naar Strategie:
1.  Analyse van en inzicht in de bedrijfscultuur en  de visie en missie van het bedrijf
2. Wat zijn de huidige omgangsvormen binnen het team? Hoe is de huidige aanspreekcultuur? Wat zijn de waarden en normen binnen de groep en van daaruit de gewenste omgangsvormen binnen het team?
3.  Plan van aanpak, strategie: Wat is er nodig om de gewenste situatie  en groepscultuur te bereiken? Actiepunten en taken verdeling.
4. Groepstraining, de praktijk. Communicatie betekent het uitwisselen van informatie. Tijdens groepsbijeenkomsten gaan we actief bespreken en interactief oefenen met de belangrijkste communicatieve aspecten binnen samenwerken.

De training Teamontwikkeling wordt met de opdrachtgever voor besproken. Onderdelen die aan bod komen, kunnen zijn:

  • Kernkwadrant analyse; persoonlijk en als team
  • SWOT analyse
  • Visie creëren: identiteit – toekomst – waarden
  • Omslag creëren van ‘Ja-maar’ naar ‘Ja-en’
  • Leren luisteren naar elkaar
  • Feedback geven en ontvangen volgens heldere feedbackregels.
  • Inzicht in  en oefenen van ‘lastige gesprekken voeren’

.