Teamontwikkeling; van visie naar gedrag

Training teamontwikkeling

Je hebt als bedrijf een heldere visie geformuleerd maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers deze visie uitdragen? Oftewel hoe worden de waarden zichtbaar in gedrag en communicatie op de werkvloer?

In de training Teamontwikkeling werken we naar de gewenste situatie binnen het team of de afdeling. Om te komen tot een goede samenwerking is communicatie erg belangrijk.
Doel: vanuit persoonlijke en gezamenlijk waarden, overtuigingen en doelen komen de medewerkers tot inzicht, praktische afspraken (normen) en wenselijk zichtbaar gedrag.

De training heeft een logische opbouw:
1.  Analyse van en inzicht in de bedrijfscultuur en  de visie van het bedrijf
2. Wat zijn de huidige omgangsvormen binnen het team? Hoe is de huidige aanspreekcultuur?
3.  Plan van aanpak: Wat is er nodig om de gewenste situatie  en groepscultuur te bereiken? Wat zijn de waarden en normen binnen de groep en van daaruit de gewenste omgangsvormen binnen het team?
4. Groepstraining, de praktijk. Communicatie betekent het uitwisselen van informatie. Tijdens groepsbijeenkomsten gaan we actief bespreken en oefenen van de belangrijkste communicatieve aspecten binnen samenwerken. Onderdelen binnen training Teamontwikkeling:
– Leren luisteren naar elkaar
– Feedback geven en ontvangen volgens heldere feedbackregels. De teamleden leren tactisch en ‘geweldloos’ met elkaar communiceren.
– inzicht in  en oefenen van ‘lastige gesprekken voeren’
– Kernkwadrant analyse; persoonlijk en als team
– Omslag creëren van ‘Ja-maar’ naar ‘Ja-en’

.