Samenwerken

Samen werken

In een teamtraining communicatie en samenwerking werken we naar de gewenste situatie binnen het team of de afdeling. We richten ons op zowel gedrag, communicatie als omgangsvormen. Samen werken betekent vanuit een collectief belang verantwoordelijkheid nemen en toch rekening met elkaar houden. Het doel is duidelijk, de randvoorwaarden worden samen ingevuld.

Feedback

Feedback geven en ontvangen is een belangrijk onderdeel van goede communicatie. Goede feedback geven is tactisch communiceren zodat de ontvanger daadwerkelijk hoort wat je zegt en wat je wilt. Feedback ontvangen is luisteren, doorvragen en open staan voor je eigen verantwoordelijkheid.

De training bestaat uit oplossingsgerichte teambijeenkomsten onder begeleiding van de trainer; op weg naar een positief benoembare eindsituatie. Belangrijke persoonlijke en gezamenlijke waarden en wensen in omgang en samenwerking worden uitgesproken.

Verantwoordelijkheid
Door een verbeterde, directe communicatie, zal het vertrouwen groeien en geroddel afnemen. Het levert een bewustzijn op over het eigen gedrag en het effect hiervan op de ander. Met als neveneffect betere taakafspraken, gedeelde verantwoordelijkheid en meer werkplezier.

afspraken

Geef een reactie