Training samenwerken

Respectvol open communiceren

De onderlinge communicatie op de afdeling, in je organisatie of je team kan beter. Ze zeggen niet altijd wat ze bedoelen of pakken niet altijd de juiste toon. Je merkt dat er geroddeld wordt op de werkvloer of achter iemands rug wordt gepraat.   De sfeer en communicatie is te weinig open en niet voor iedereen even veilig. Dit heeft een negatieve weerslag op de samenwerking en daarmee op de kwaliteit en het resultaat.

U zoekt voor uw team of afdeling een training in samenwerken en communicatie. Een in-company training van Vocaluse zorgt ervoor dat uw mensen beter en tactisch met elkaar gaan communiceren, hun verantwoordelijkheid pakken en effectiever overleggen. De sfeer zal meer open zijn, ze spreken elkaar aan en geven elkaar op de juiste manier feedback. Dit zorgt tevens voor meer cohesie in de groep,  beter resultaat op taken en meer plezier op de werkvloer. Het ziekteverzuim zal afnemen.

Vocaluse heeft een trainingstraject Samenwerken & Tactisch communiceren ontwikkeld met een logische opbouw van verschillende onderwerpen om te komen tot een goed functionerend en communicerend team.
De basisregels van Feedback geven en ontvangen is een belangrijk onderdeel binnen dit traject.
In overleg en afhankelijk van uw vraag maken we samen een passend trainingstraject voor uw team, afdeling of organisatie. Alle onderdelen zijn ook los van elkaar te trainen.