werkwijze

Vocaluse gaat uit van leren van vaardigheden door bewustwording, reflectie en het ervaren van nieuw gedrag in de communicatie. Verbaal en non-verbaal.

De werkwijze van Angelique Reijntjes van Vocaluse is persoonlijk, concreet en praktisch.
Als coach en trainer houdt ze de leerdoelen van de deelnemers voor ogen en werkt resultaat- en toekomstgericht.
De stijl van Angelique is open, enthousiast en positief. Het mag ook gezellig zijn. Sterker nog: als de sfeer goed is gaat het leren beter, makkelijker, sneller.

Vanuit een scherpe observatie en analyse weet  de coach wat de deelnemer nodig heeft om de volgende stap te maken. Zij heeft snel in de gaten waar bij ieder persoon de kern zit om effectiever te leren spreken en om beter te presenteren. Wat er nodig is om overtuigend gesprekken te kunnen leiden en de dialoog aan te gaan.
De coach weet welke kennis en inzichten nodig zijn om de deelnemer verder te helpen. Zij kiest doelgerichte opdrachten, persoonlijke oefeningen en geeft de juiste uitleg en passende informatie.
Angelique stelt zich op als rolmodel, ‘practice what you preach’.  Ze demonstreert veel voorbeelden van ineffectief spreekgedrag naast effectief spreekgedrag. Zo kunnen de deelnemers meteen horen en zien hoe het klinkt, hoe het overkomt en wat de impact is.

De coach/trainer van Vocaluse laat de deelnemers zoveel mogelijk met hun eigen casuïstiek werken, zodat het dicht bij de praktijk blijft.
Soms wordt er een trainingsacteur ingezet, om het leereffect nog extra te vergroten. Ook kunnen video-opnamen gemaakt worden, om de resultaten terug te kunnen zien en de bewustwording te vergroten.