Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen

Hoe zeg ik nou wat ik wil zeggen zonder die ander te beledigen?
Hoe kan ik beter omgaan met kritiek?
Er wordt van alles gezegd op de werkvloer, maar niet tegen de persoon zelf
Ik voel niet altijd veilig en niet op m’n gemak bij sommige collega’s

Wat is er nodig om goed te kunnen samenwerken en tot een goed functionerend team te komen?

Een workshop ‘Feedback geven en ontvangen’ is een goede manier om  te werken aan een betere werksfeer. Om een roddelcultuur om te buigen tot een open en respectvolle aanspreekcultuur.
De basis voor een goede samenwerking bestaat uit veiligheid en vertrouwen. Deze waarden zijn nodig om een goede werksfeer te creëren en een open en eerlijke communicatie te krijgen.
In de workshop krijgen alle collega’s inzicht in de feedbackregels; de do’s en de don’ts van Feedback.  De deelnemers gaan op een actieve wijze oefenen in het geven en ontvangen van feedback, in verschillende situaties. Ze leren tactisch communiceren en elkaar op de juiste manier aanspreken.

Het kan erg verhelderend werken om extra een trainingsacteur in te zetten. De teamleden kunnen dan op een veilige manier de feedbackregels uitproberen op een buitenstaander.