Intervisie

Deskundigheidsbevordering door Intervisie

Er is veel kennis en potentieel in je team, maar het komt er niet goed genoeg uit. Je zit met je organisatie in een veranderings- of ontwikkelingstraject en je zoekt ondersteuning op het communicatieve vlak. Je medewerkers hebben behoefte om vraagstukken of onderwerpen meer uit te diepen. Je zoekt een manier om onbesproken problemen op het werk bespreekbaar te maken.

Wil je meer uit je team halen en de onderlinge communicatie en samenhang op het werk vergroten, denk dan eens aan Intervisie.

Intervisie is een methodiek waarbij je met een groep gelijkgestemden leert  deskundigheidsbevordering te bewerkstellingen. Onder begeleiding zoekt de groep naar verbreding van de oplossingsmogelijkheden en is zij gericht op gedragsverandering.  Via een gestructureerde vraagstellingsmethode worden problemen geanalyseerd en van alternatieven voorzien. Het luisteren, vragen en doorvragen staat hierbij centraal. Door het toepassen van  intervisie op de werkvloer wordt zowel de kwaliteit van als het plezier in het werk bevorderd.

Bij intervisie overleggen collega’s op een gestructureerde wijze over hun werkvragen en problemen. Bij de opstart van een intervisie traject wordt vaak gebruik gemaakt van een deskundig begeleider, een ‘aanjager’.
Vocaluse zal zich als begeleider bezig houden met proceszaken, als de onderlinge communicatie en het leren werken met intervisiemethoden. Na verloop van tijd trekt de begeleider zich terug en kan de intervisie zelfstandig verder.

Een Intervisietraject van Vocaluse

Onder deskundige begeleiding in de startfase leren de intervisiegroepsleden:

1.  de methodiek van intervisie toepassen
2.  goed luisteren en coachende vragen stellen
3.  van elkaars ervaringen
4. hun eigen creativiteit te vergroten
5.  hun eigen sterke en zwakke kanten kennen, meer zelfinzicht
6.  zaken op een rijtje zetten om van hieruit weloverwogen keuzes te maken
7.  de benodigde gerichte acties te ondernemen
8.  de eigen methodieken, benadering en strategieën toetsen en uitbreiden
9.  het vergroten van oplossingsmogelijkheden