Effectief vergaderen

Effectief vergaderen en een constructief overleg

Wie wil dat niet?
Wat is het zonde van de tijd als een overleg of vergadering ellenlang duurt en aan het eind nog geen beslissing is genomen of geen actieplan is opgesteld.

Maar hoe doe je dat: een vergadering leiden op een effectieve en constructieve wijze, binnen de afgesproken tijd?

Bij Vocaluse kan je dit leren. Je kan kiezen voor een individueel coachingtraject, waarin de coach inzoomt op jouw specifieke situatie.
Je kan ook besluiten om samen met je team voor een training te gaan in Effectief en constructief vergaderen.

Aan het eind van een training of coachingtraject weet je als voorzitter:
–  hoe je een vergadering kan aansturen op een werkbaar resultaat
–  hoe je leden positief kan beïnvloeden en respectvol te onderbreken
–  wat je moet doen om gehoord te worden, om overtuigend te klinken
–  een haalbare agenda op te stellen
–  de verschillende vergaderrollen en hun taken uit te dragen
–  alle leden medeverantwoordelijk te maken voor het welslagen van de vergadering
–  op een respectvolle en doelgerichte manier de tijd te bewaken
–  aan het eind van een vergadering gezamenlijk tot een actieplan te komen
–  creatieve vormen in te zetten als dat bijdraagt aan het doel van het overleg.

Voor Online Communiceren klik hier.